Vergoeding coaching particulieren


Een coachtraject is een investering in jezelf

Wil jij als particulier of als ZZP'er een coachtraject doen? En aarzel je vanwege de kosten? Bedenk dan dat een coachtraject een investering is waarvan je de rest van je leven plezier hebt. Het helpt je echt verder. Zowel op je werk, als op andere gebieden in je leven. Je investeert in je eigen ontwikkeling, zodat je beter in balans bent, meer uit jezelf haalt en doet wat bij je past. Hierdoor ervaar je meer plezier, geluk en succes in jouw leven. Gun jezelf dus een coach traject!

Investeren in jezelf, betekent niet automatisch dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om (een deel van) de kosten van een coachtraject vergoed te krijgen. 

Vergoeding via de werkgever

Steeds meer werkgevers reserveren een budget voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Voor een werknemer is het fijn als hij/zij als mens en als werknemer kan groeien. Maar ook de werkgever heeft hier baat bij. De werknemer gaat hierdoor beter functioneren en is extra gemotiveerd. In bedrijven waar gewerkt wordt met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) kan coaching de werknemer helpen om zijn/haar doelen te realiseren.

In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een opleiding of cursus. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt het daarom als veel effectiever ervaren. Daarom is de kans groot dat jouw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Informeer bij je leidinggevende of de HR afdeling naar de mogelijkheden.

Tip: om je werkgever te overtuigen van het belang van een coachtraject voor jou, helpt het als je goed voorbereid aan het gesprek begint. Stel jezelf dus van te voren de volgende vragen:

  • Wat is het doel van het coachtraject?
  • Wat maakt dit coachtraject zo belangrijk voor jou?
  • Wat is het voordeel voor de werkgever als jij jouw doel realiseert?

Daarnaast is het voor jouw argumentatie handig om te weten of er eerder medewerkers in de gelegenheid zijn gesteld om een coachtraject te volgen.

Vergoeding via de arbodienst

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter staat een werkgever na overleg met de bedrijfsarts vaak open voor een coachtraject. Zeker als het gaat om burn-out preventie, voorkoming van langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

Vergoeding via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW onder bepaalde voorwaarden als scholingskosten aftrekken. Het coachtraject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van betaald werk. Als je overweegt een loopbaan gerelateerd coachtraject te volgen, wacht dan niet te lang, want vanaf 2022 komt deze regeling te vervallen!

Neem voor meer informatie  en de exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost contact op met de belastingdienst.

Als ZZP’er kun je coaching kosten aftrekken bij de belasting, indien de coaching bedoeld is om je huidige werk te verbeteren. Laat je hierover informeren door jouw accountant of belastingconsulent.

Vergoeding via het UWV

Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Vergoeding via PGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen in een aantal gevallen de kosten van een coachtraject via PGB vergoed krijgen

Vergoeding via jouw zorgverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet vergoed in het basispakket. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat coaching kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.