Intervisie coaching


Intervisie coach nodig? | Onestep2 Breda

Wat is intervisie?

Intervisie is een methode waarbij collega’s van en met elkaar leren door het delen en bespreken van problemen uit de werkpraktijk. Hieronder vallen vakinhoudelijke vraagstukken, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Belangrijk hierbij is dat de ingebrachte individuele problemen relevant zijn voor de hele groep, zodat ieder groepslid ervan leert.

Een intervisiebijeenkomst biedt deelnemers de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem of lastige situatie te kijken en te achterhalen wat de kern van het probleem is. Deelnemers ontdekken hun blinde vlekken.  En deelnemers komen tot oplossingen en antwoorden waaraan ze zelf niet gedacht hadden.

Kennis vergroten door intervisie | Onstep 2 | Intervisiecoach Breda
Voordelen intervisie | Onestep2 | Intervisie coach Breda

Wat levert intervisie op?

Intervisie heeft veel voordelen voor zowel de deelnemers als het bedrijf:

 • Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Deelnemers worden deskundiger en effectiever in hun werk
 • Deelnemers verbeteren hun communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven
 • Deelnemers ontwikkelen meer creativiteit bij het oplossen van problemen
 • Er ontstaat meer collegialiteit tussen de deelnemers
 • Deelnemers zijn gemotiveerder en nemen meer verantwoordelijkheid voor  hun eigen leerproces doordat ze op regelmatige basis feedback krijgen op hun functioneren. 
Zelfstandige intervisiegroep ontwikkelen | Onestep2
Intervisie begeleiden | Onestep2 | Intervisiecoach Breda

Wanneer zet je intervisie in en met welk doel?

 • Intervisie wordt vaak ingezet na afloop van een training om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk met de aangeleerde vaardigheden aan de slag gaan in de praktijk. Door de cyclus van oefenen en feedback van collega’s worden deze vaardigheden verder eigen gemaakt en ontwikkeld.
 • Intervisie werkt goed voor situaties waarmee de organisatie nog geen ervaring heeft opgedaan en waarvoor nog geen optimale werkwijze is ontwikkeld, bijvoorbeeld als klanten, regelgeving of opvattingen over het vak veranderen. Intervisie kan dan worden gebruikt om gezamenlijk te zoeken naar maatwerk oplossingen en/of een goede werkwijze.
 • Intervisie is een onmisbare tool in een lerende organisatie: het zorgt ervoor dat medewerkers op regelmatige basis feedback krijgen op hun functioneren en van elkaar leren hoe het beter kan. Zo blijven zij zich ontwikkelen en professionaliseren.
Lerende organisatie | Onestep2 | Intervisie coach Breda
Onestep2 | Intervisie coach met IMPACT

Mijn werkwijze

Een intervisiegroep bestaat meestal uit 5 tot 9 gemotiveerde deelnemers van gelijkwaardig niveau die vrijwillig op structurele basis bij elkaar komen. Als een groep geen ervaring heeft met intervisie, bestaat de kans dat zo’n bijeenkomst onbedoeld resulteert in een verkapt werkoverleg, een oplossingen- en advies gesprek of een gezellig koffie-uurtje. Dat is een gemiste kans! Het doel van intervisie is immers het gebruikmaken en het verder ontwikkelen van het zelflerende- en het (zelf) coachende vermogen van de deelnemers.

Als  intervisie coach begeleid ik intervisies en draag ik zorg voor:

 • Het creëren van een veilige omgeving voor intervisie door het maken van heldere afspraken. Openheid, respect, vertrouwen en geheimhouding zijn cruciaal voor een optimaal leerproces.
 • Het aanleren en inzetten van de vaardigheden die nodig zijn om van elkaar te kunnen leren, zoals: luisteren, samenvatten, doorvragen, het zich onthouden van oordelen en interpretaties, feedback geven en ontvangen, en reflecteren.
 • Het faciliteren in gepaste werkvormen.
 • Het hanteren van een vast stramien voor de bijeenkomst. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde tijd verdieping bereikt
 • Het bewaken van het proces:  inbreng van alle deelnemers, focus op het thema, het bewaken van gemaakte afspraken, het stimuleren van de dialoog (in plaats van discussie) en evaluatie van het proces en de leerresultaten.

Intervisie coaching is erop gericht dat de deelnemers hun zelflerend en (zelf)coachend vermogen dusdanig ontwikkelen dat zij na verloop van tijd zelfstandig de intervisiegroep voort kunnen zetten zonder begeleiding van een coach.

Intervisie coaching? | Onestep2 Breda

Meer weten?

Neem dan contact met mij op voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking. 


Onestep2 Breda | Training en coaching met IMPACT

Overige trainingen en coaching


Referenties Onestep2 | Intervisiecoach Breda

"Inmiddels al jarenlang actief als coach, was het tijd om zelf ook weer eens gecoacht te worden. Sylvia heeft geheel aan mijn verwachting voldaan, door helder te spiegelen en een frisse kijk te geven op de door mij ingebrachte punten. Ik kan niet anders als een ieder aanbevelen om met Sylvia in gesprek te gaan. Ook al lijkt alles overzichtelijk of totaal niet inzichtelijk, Sylvia laat je op een nadere manier kijken en helpt je om door te pakken op aanstaande besluiten."

Bart J.